#06 Jouw Kernwaarden

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
17,50
Begin
This programma is currently closed

Ke(r)n je waarden

Een kernwaarde is iets wat je ‘hoog in het vaandel hebt’, het geeft richting aan jouw handelen en onbewust baseer je jouw keuzes op jouw eigen kernwaarden. Kernwaarden zijn dan ook persoonlijk, ze horen bij jou en veranderen niet. Je krijgt ze vaak in je opvoeding mee. Een voorbeeld van een kernwaarde is bijvoorbeeld eerlijkheid.

ZO-ken-je-waarden

Waarden, normen en overtuigingen

Een norm is een concrete uitwerking van een waarde. Een norm is wat je vindt op basis van jouw kernwaarde. In het geval van eerlijkheid: je vindt dat je altijd eerlijk moet zijn. Een overtuiging is het oordeel wat je aan je norm hangt. In het voorbeeld van eerlijkheid: als je niet eerlijk bent, ben je een slecht mens. Jouw eigen kernwaarden en normen en daarvan afgeleid jouw overtuigingen zijn dus direct van invloed op hoe jij in het leven staat, over anderen oordeelt en dus ook hoe jij onderneemt. Omdat jouw kernwaarden je onbewust beïnvloeden ken je ze zelf vaak niet.

Wat zijn jouw persoonlijke kernwaarden?

Ontdek jouw kernwaarden met dit mini-programma. Hierin vind je ook een lijst met voorbeelden. Natuurlijk kan het zijn dat jouw kernwaarde(n) niet in deze lijst staan: jij bepaalt ze. Als je dit moeilijk vindt, vraag jezelf dan af wat er gebeurt als iemand tegen jouw norm ingaat die bij deze waarde hoort. In het geval van bijvoorbeeld eerlijkheid: wat gebeurt er met je als iemand niet eerlijk tegen je doet? Als je in dat geval heel boos wordt of er op z’n minst een vervelend gevoel bij krijgt dan weet je dat je een belangrijke kernwaarde te pakken hebt. Een ander voorbeeld is vrijheid. Wat als je jouw vrijheid niet meer zou hebben? Wat zou dat met jou doen? Hoe heftiger het gevoel bij het moeten missen van een kernwaarde, hoe belangrijker deze kernwaarde voor jou is.

Tip #1

Met deze mini-training ga je aan de slag om jouw persoonlijke kernwaarden te bepalen en die vervolgens te vertalen naar de zakelijke kernwaarden voor je bedrijf.

Je Bedrijfs-Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden, ofwel basiswaarden, van een bedrijf of organisatie. De punten waar de organisatie naar streeft en naar handelt. Het geeft dus ook een beeld van de identiteit van een bedrijf.

De kernwaarden van jouw bedrijf kunnen nooit tegenstrijdig zijn met jouw persoonlijke kernwaarden. Immers, dan zou jij tegen je principes in ondernemen.